நாயகனே...!


                                  

                                  அமுத தமிழை அள்ளி பருகி
                                  ஆசையோடு எனக்கும் ஊட்டிய அன்பே !
                                  தமிழோடு உறவாடி காதல் மணம் 
                                  புரிந்து கவிக்குழந்தை பெற்ற தாயே !

                                  என் விரல் பிடித்து கவிநடை
                                  பயில கற்றுத் தந்த எந்தையே !
                                  என் மனச்சுமை குறைக்க சாய்ந்து
                                  கொள்ள தோள் தரும் தோழனே !

                                  உனதன்பை நினைத்து உவகை கொண்ட
                                  என்னுள்ளம் துள்ளி எழுதும் கவிதையே!
                                  உன் பேச்சில் சிதறிடும் முத்துக்கள்
                                  சேர்த்து அள்ளி நெஞ்சம் நிறைப்பேனே !
                                  
                                  பரம்பொருளை பாடி பணிவதுபோல் மனதினுள்  
                                  மலர்தூவி அர்ச்சித்து மகிழ்வேன் கண்ணனே ! 
                                  மனதோடு மட்டும்பேசி வந்த என்னை 
                                  கனவு தோட்டத்தில் பூக்கவைத்த விந்தையே !
                                                                    
                                  ஆறுபல கூடிடவே தேடிவரும் கடலெனவே
                                  நட்புபல  நாடிவரும் பேருபெற்ற நாயகனே ! 
                                  தவறாய் தமிழை பேசும்பலர் சூழ்ந்திருக்க
                                  தவமாய் தமிழை போற்றும் தனித்துவமே !

                                  பூவுலகின் ஆர்ப்பாட்டமான அற்புத கவிதையே 
                                  செஞ்சுடரே ! செந்தமிழே ! செந்தழலே ! தீஞ்சுவையே !
                                  நீ வாழிய ! வாழிய பல்லாண்டு !
                                  தமிழ் வாழும்வரை நீயும் வாழியவே !!

                                  
                                 ***************


                                  வாழ்த்துக்களில் 
                                  வாழ்வதில்லையாம் நேசம் 
                                  யார் சொன்னது !?  
                                  உன்னை 
                                  வாழ்த்தியே 
                                  வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் 
                                  நான் !


                                  ***************
  

எங்கே போயின...?!

                                                      
                                                      


                                 என் தாயை உன் தாய் 
                                 என்று உரைப்பாய்
                                 நான் ஆம் என்பேன் 
                                 உன்போல் 
                                 அரக்கி கருவறை  
                                 ஜனனம் என்றால் !
                                  
                                 மண்ணை தாயாய் வணங்கும் 
                                 நான் எங்கே
                                 என் தாய்களின் கருவறுத்த 
                                 நீ எங்கே
                                 நாளை உனக்கு 
                                 இங்கே 'ராஜ'மரியாதை !

                                 கொலை விளையாட்டை 
                                 ரசித்த உனக்கு 
                                 இது எம்மாத்திரம் !?
                                 தமிழன் கருவறுத்தவன் 
                                 'கை'பற்றி 
                                 குதூகலிக்க போகும் கூட்டம்.....!!
                                 
                                 ரசிக்கத்தான் வேண்டுமோ 
                                 விளையாட்டுடன் அவனையும் ?! 
                                 எங்கே போயின 
                                 எம்வீர தினவெடுத்த தோள்கள் ?
                                 எங்கே தொலைந்தார்கள் 
                                 ரௌத்ரம் பழகியவர்கள் ?