நிலையாமை...!


                                                       
                                                              நினைவே!

                                                              நேற்று  
                                                              எனக்கு சொந்தமாயிருந்தாய் 

                                                              இன்று 
                                                              மற்றொருவருக்கு

                                                              நாளை 
                                                              வேறொருவருக்கு
                                                              மாற்றப்படலாம் 

                                                              நிலைத்து தேய்ந்து
                                                              துருப்பிடித்து போவதைவிட 
                                                              மாறிக்கொண்டே இருப்பதில் 
                                                              எனக்கும் சம்மதம் தான் !!


படம் -நன்றி கூகுள் 

3 comments:

நிலையாமை...
அருமை...
அருமை...