தீண்டல்...!

                                                      
                                                         ரசிக்க விடு என்றேன்
                                                         பேச விடு என்கிறாய்
                                                         பேசி விடு என்றேன்
                                                         ரசிக்க விடு என்கிறாய்

                                                         இதோ

                                                         ரசித்து  கொண்டே
                                                         பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன
                                                         மௌனங்கள் இரண்டும் !!

                                                    
                                                                       * * * * * * * *

                                                         வார்த்தைகளால்
                                                         விவரிக்க முடியாத காதலை
                                                         மௌனம் பேசிவிடும் தருணத்தில்
                                                         உயிர் தொடும் தீண்டல்
                                                         தெய்வீகம் !                                                       படங்கள் - நன்றி கூகுள் 

4 comments:

தெய்வீக உணர்வுடன் கூடிய அழகான கவிதையை தீண்[ண்/ட்]டியுள்ளீர்கள்.

பாராட்டுக்கள்.

 

ரசிக்க வைத்தது கவிதை..

 

கவிதைகள் அழகு.
வாழ்த்துக்கள்.

 

தீண்டல்...! நன்றாக உள்ளது..