எனக்கானது...!
                                         அனல் வீசும்  காட்டில்
                                         எரிந்தும்  எரியாமலும் 
                                         கசியும் புகை 
                                         காற்றில் வீசி 
                                         எறியப் பட்ட சருகுகள்
                                         காட்டாற்றில்
                                         பெருக்கெடுத்தோடுகிறது மணல் 
                                         கீச்சு கீச்சுக்களும்
                                         குக்கூக்களும் கரைந்து 
                                         செவியருக்கிறது கோட்டான்களின்
                                         ஊளைச்  சத்தம்...
                                         மாட்டிக்கொண்ட  
                                         விட்டு விலகிட முடியா
                                         ஆலமர விழுதின் வேர் முடிச்சை 
                                         அவிழ்க்கவும் வெட்டவும் இயலும் 
                                         என்றபோதிலும் 
                                         இப்போதெனக்கு 
                                         வேண்டுமெனக்கு ஒரு தனிமை
                                         என்னில்  இருந்து 
                                         என்னைத் தவிர்த்த ஒரு தனிமை !


அழகான அவஸ்தை...!
                                                    பேச  விசயம்
                                                    இல்லாத போதும்
                                                    அடிக்கடி
                                                    பேசியாகணும் 
                                                    உன்னிடம் 
                                                    ஏதோ ஒன்றை பற்றியாவது 
                                                    இதை
                                                    அதை
                                                    எதையாவது 
                                                    தேடி ஓடுகிறேன்
                                                    அந்த ஏதோ ஒன்றை
                                                    கண்டுப் பிடிக்க...! 

                                                    * * *

                                                    நான் தூங்க
                                                    முதலில் உன் நினைவுகளை
                                                    தூங்க வைக்கிறேன்...
                                                    மூடிய இமைகளுக்குள்
                                                    ஓடிப் பிடித்து விளையாடுகிறது
                                                    அதுவரை தூங்குவதாய்
                                                    நடித்துக் கொண்டிருந்த
                                                    உன்  நினைவுகள்..!


                                                    * * *

                                                    ஊடலில் உண்டாம் இன்பம்
                                                    சண்டைக்கு காரணம் தேடி
                                                    உன் வார்த்தைகளுக்குள் ஓடி
                                                    தேடிக் கண்டுபிடித்து
                                                    உன் நெஞ்சுக்கு நேராய்
                                                    வீசிய அடுத்த நொடி
                                                    ஐயோ உனக்கு வலிக்குமே
                                                    பதறும் என்னை பைத்தியகாரியாக்கி 
                                                    நீ சிரிக்கும் வேளையில்
                                                    சமாதானப்பூ பூத்து  
                                                    கூடலில்  முடித்து வைக்கிறது

                                                    * * *
                                             
                                                    சூழ்ந்த மேகங்களை
                                                    வேகவேகமாய் விலக்கி
                                                    மெல்ல எட்டிப்பார்க்கிறான்
                                                    கதிரவன்...
                                                    எனக்கேன்
                                                    உன் முகம் நினைவுக்கு வரணும் ?!

                                                    * * *

                                                    பேருந்தில்
                                                    கூட்டத்தோடு 
                                                    முண்டியடித்து 
                                                    எனக்கு முன்னால் 
                                                    ஏறிச் சென்று
                                                    துண்டுப் போட்டு
                                                    ஜன்னலோரம் 
                                                    இடம் பிடித்து வைக்கிறது
                                                    உன் நினைவுகள் !