சந்தித்தபோது...!

                                                         

                                                           சாலையில் 
                                                           கண்டதும் என் விழிகள் 
                                                           காதலுற்றன
                                                           என்னை கடந்து சென்ற 
                                                           வாகனத்தில் உனது பெயர் !                                                 


                                                                           ******
                                                                                                                        
                                                            முதல் முறை
                                                            நாம் சந்தித்தபோது
                                                            விழிகள் விரிய
                                                            நீ பார்த்த பார்வையின்
                                                            ஆழத்தில் விழுந்து
                                                            நான் மெல்ல 
                                                            உள்ளே செல்ல  
                                                            சிறிதும் தாமதியாமல்
                                                            இமைகள் இரண்டையும்
                                                            இறுக்கமாக 
                                                            மூடிக்கொண்டாய் !
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                            வெளிவர மனம் இன்றி 
                                                            பொய்யாக மயங்கியே  
                                                            கிடக்கின்றேன்
                                                            இன்றுவரை நானும் !               
                                                         
                                                                 
                                                                              ******

                                                            நாம் 
                                                            கடற்கரைச் செல்லும் 
                                                            போதெல்லாம்
                                                            பெருமையாய் சிரிக்கின்றன
                                                            உன் கால் தழுவி 
                                                            முத்தமிட்டு செல்லும் அலைகள் !
                                                            ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடு
                                                            அவை என்னை பார்த்து 
                                                            பொறாமைப்படட்டும் !!


   

                                                           

போதுமெனக்கு...!


                                 

                                                     
                                                       பயணம் இனிதாய் முடிந்தது
                                                       அடம் பிடித்து 
                                                       உடன் வந்த உன்  
                                                       நினைவுகளால் !!
                                                     
                                                                         **************


                                                       சில  நேரம்
                                                       உன்  கோபம் ரம்மியமானதாக 
                                                       இருந்திருக்கிறது
                                                       மழை நேரத்து தேநீரின் 
                                                       முதல் துளி 
                                                       அருந்துவது போல ! 

                                                                          **************

                                                       பேசியே களைத்து போன  வார்த்தைகள்
                                                       தேடிக் கிடைத்த அர்த்தங்கள் 
                                                       இரண்டும் அற்ற இந்த மௌனம்
                                                       இதன் ஆழத்தில் ஒளிந்து கிடக்கும் 
                                                       நம் நேசம் !
                                                       விலகி இருந்தும்  
                                                       தழுவிக் கொண்டிருக்கும் 
                                                       உன் நினைவுகள் !
                                                       தனித்திருந்தும் 
                                                       தொடர்ந்து ஒலிக்கும் 
                                                       உனது குரல் !
                                                       நான் சேகரித்து 
                                                       வைத்திருக்கும்  
                                                       உன் சிரிப்பு முத்துக்கள் !   
                                                       இவை போதுமெனக்கு 
                                                       இந்த ஜென்மத்தை முடிப்பதற்கு !!


                                                                             **************
                                   
                                                       சட்டென்று 
                                                       சிலிர்க்கிறது எனக்கு  
                                                       வேகமாய் துடிக்கிறது நெஞ்சம்
                                                        ..................
                                                        புரிந்துவிட்டது 
                                                        இப்போது 
                                                        என் எழுத்துக்களை நீ
                                                        படித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் !